ALFOZ
A Frouxeira de Pardo de Cela
 
Ao pé da Serra do Xistral, o Valadouro recorda tempos de esplendor no que o Marechal Pardo de Cela rexeu os destinos do Reino de GaliciaTerras do Mariscal Pardo de Cela

Alfoz é un termo galego-medieval que sinala as terras adxacentes a unha vila ou entidade xurisdiccional. Feudos ou Alfoz do Mariscal Pardo de Cela, o bretoñés defensor da soberanía do Reino de Galicia residiu aquí en dúas das súas fortalezas, a Torre da Homaxe e o Castelo da Frouxeira. 

A Torre da Homaxe foi construída por Pardo de Cela no séc.XV sobre un estratéxico castro con vistas sobre o Valadouro. Castelo de estilo gótico, caiu en ruínas tras a execución en Mondoñedo do Mariscal e foi rehabilitado a comezos do século XX como Casa do Concello de Alfoz, conservando aínda parte da capela e dos muros defensivos. 

Na parroquia de Adelán consérvanse os restos do Castelo da Frouxeira, fortaleza desde a que Pardo de Cela resistiu ao exército dos Reyes Católicos. Ademais das emotivas ruínas románicas do castelo, presérvanse outros vestixios coetáneos como a igrexa parroquial. 
 

As Feiras de Alfoz

Mostra da nobreza de Alfoz son os seus numerosos pazos, como os de Rizal e Carracide na parroquia de Lagoa, O Muiño do Pazo en Carballido, e o de Salvaterra en Adelán. Son interesantes os cruceiros de Acibro, Arnela, Caxigueira, Faián e Outeiro, e na igrexa de Bacoi gárdase un artístico retablo churrigueresco. 

Nas últimas altitudes da Serra do Xistral nace o río Ouro, que abre un extenso, fértil e gandeiro val que se une co Cantábrico en Foz. Perto do neveiro cumio do Cadramón, na parroquia do Pereiro, lindando con Abadín, áchase o monumento megalitico A Pena Abaladoira. Os montes do Xistral e o forestal Valadouro son ideais para realizar rotas de carreirismo, e o río Ouro é un moi prezado couto troiteiro. Merecen visita as paraxes de Pontenova en Vilaúde, A Fortaleza e a Finca Galea. 

É característico de Alfoz a caza e a gastronomía de cabrito asado e lacón. Existe vella tradición artesanal de madreñas en Carballido e Lagoa. Son asemade de grande tradición a Feira de Gando de Carballido, tamén chamada a "Feira do Trece" por se celebrar en dito día, a Feira de Gando de Correlos, o primeiro mércores de cada mes, e a Feira Anual de Santiago en Lagoa, o 25 xullo. Outras festividades de interese son as festas patronais da parroquia de Mor o 12 agosto e a Rapa das Bestas do Pereiro-Guilfonso a meiados de xuño. 
 

Para saber máis sobre Alfoz:
Concello de Alfoz: Castro / tel.982 558 581

 
lugares
natureza
contos
lecer
economía
pousada
tenda
 britonia@pangalaica.com