ABADÍN
Porta da Terra Cha
 
Terra montañeira entre o Xistral e a Terra Cha, Abadín forma un enxebre espacio natural dominado pola altitude do invernés CadramónO sur da Serra do Xistral

Antigas terras da Provincia de Mondoñedo ligadas historicamente aos centros monásticos de Meira e Lourenzá, Abadín é un senlleiro espacio natural presidido pola invernía altitude do Cadramón, un dos cumios máis septentrionais do Reino de Galicia. Desde o hábitat natural de rebaños de cabras e ovellas nacen no Xistral os ríos de boa pesca do Anllo e o Támoga, que descenden armoniosamente cara a Terra Cha entre emotivas e feiticeiras fragas. 

Entre os seus monumentos cabe salientar a sinxela igrexa románica de Santa María de Abadín, do séc.XII, con capela gótico-isabelina do séc.XVI, así como os numerosos cruceiros espallados por estas terras, especialmente os da parroquia de Corvite

A popular Feira de Santos de Abadín, celebrada nos primeiros días de novembro, é un grande encontro comercial e festivo que atrae a xentes de toda Galicia. Son tamén moi populares a romaría de San Cosme da Montaña en Galgao o 26 e 27 setembro, e as festas de Abadín a finais de xuño. 
 

Para saber máis de Abadín:
Concello de Abadín: Praza do Concello / Tel. 982 508 021

 
lugares
natureza
contos
lecer
economía
pousada
tenda
 britonia@pangalaica.com