Fotos en Color
Principal

Pedra da Arca (A Coruña)

Dombate (A Coruña)

Casa dos Mouros (A Coruña)

Arca da Piosa (A Coruña)

Mina da Parxubeira (A Coruña)

Cabaleiros (A Coruña)

Casota de Berdoias (A Coruña)

Fornela dos Mouros (A Coruña)

Pedra Cuberta (A Coruña)

Axeitos (A Coruña)

Casola do Foxo (Ourense)

Casiña da Moura (Ourense) 

Casa da Moura (Ourense)

Meixoeiro (Pontevedra)

Chan de Arquiña (Pontevedra)

Lapa de Gargantáns (Pontevedra)

Moruxosa (Lugo)